Producent materacy

Producentowi materacy przyświeca jeden cel – zaspokoić potrzeby runku, natomiast potrzeby te kształtuje każdy pojedynczy klient. Przychodząc do sklepu, klient wysyła ważna informację na temat potrzeb, które ze względu na grę rynkową winny być zaspokojone w najkrótszym możliwym czasie. Tak wygląda teoria, praktyka z kolei pokazuje rzeczywistość z jeszcze bardziej obiecującej perspektywy. Okazuje się, że praktyki innowacyjne mogą być stosowane już na poziomie klient – sprzedawca, gdy jeden produkt można zastąpić innym, jeszcze bardziej zbliżonym do potrzeb klienta. To dowodzi, jak ważna jest obsługa w punkcie detalicznym. Nie mniej istotny jest obrót na poziomie hurtowym, natomiast to detaliści są tym kołem zamachowym, który decyduje ostatecznie.

Klient ma być zadowolony, brzmi handlowe credo. Nabiera ono na znaczeniu jeszcze bardziej, kiedy idzie o wspomniana innowacje. Z pewnością klient – nabywca materaca z połowy ubiegłego wieku byłby pod silnym wrażeniem możliwości detalicznych, zwłaszcza pod nasza szerokością geograficzną. Ale nawet jeśli, to odległość kilku dekad jest przeskokiem, który dowodzi, jak wiele przykładowy producent materacy jest w stanie wygenerować.